INVITASJON TIL SAMLING FOR STYRERE
I GAULDALSREGIONEN, TORSDAG 27.10.22

 

Hvor: Støren, Kommunestyresalen, Rådhuset

Tidspunkt: Torsdag 27.10.22 kl. 09.00 – 15.00

Målgruppe: Styrere, barnehagemyndighet og eiere

Tema: Styrers rolle i ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling - muligheter og utfordringer. Bli bedre kjent med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

 

Forarbeid

  • Hvilke erfaringer har du med å lede utviklingsarbeid på egen enhet?
  • Hva har du lyktes med?
  • Hvilke utfordringer har du møtt på?

 

 PROGRAM:

 

Kl. 08.30 – 09.00      Det servers kaffe og litt å bite i

Kl. 09.00 – 09.20      Jubelsangen. Velkommen v/Marit Sofie Ishoel

Kl. 09.20 – 09.30      Pause

Kl. 09.30 – 11.15      Styrers arbeid med å lede utviklingsarbeid i REKOM
v/Hege Bergo, styrer Akrobaten barnehage. Innlegg og refleksjonsoppgaver i grupper.

Kl. 11.15 – 11.30      Oppsummering på padlet. Trekk frem to elementer dere ble særlig opptatt av i gruppas refleksjon

Kl. 11.30 – 12.30      Lunsj

Kl. 12.30 – 13.30      Erfaringer med utviklingsarbeid med fokus på spesialpedagogikk
v/ Cecilie B. Eide, tidligere styrer i Hovin barnehage. Refleksjon i grupper.

Kl. 13.30 – 13.45      Pause

Kl. 13.45. – 14.45     Kompetanseløftet og behovsmelding v/Mona Iren Ebbesen og Marit Sofie Ishoel. Refleksjon og oppsummering fra gruppene.

Kl. 14.45 – 15.00      Refleksjons – speedtalk v/ Elisabeth W. L.
Evaluering av dagen. Takk for i dag og vel hjem!

 

NB! Vedr påmelding. Rennebu kommune har gjort tiltak  i forhold til IT-sikkerhet, så det blir ikke sendt ut bekreftelse på påmeldingen på mail. En oversikt over påmeldte blir sendt ut til kommunene etter påmeldingsfristen. 

Navn på deltaker*
E-postadresse*
Mobilnummer
Stilling
Barnehage
Kommune
Ev. allergier
Annet