Fellestiltaket Vurdering og LK20

 

Presentasjoner fra digitale samlinger våren 2023:

Felles veileder til klagebehandling standpunktkarakter for 2022) finner du her

 

Norsk: Eksempler karakterbegrunnelse Standpunktvurdering

Engelsk: Samling 4

Matematikk: Sluttvurdering  Samuel  Strandhytta

 

Presentasjoner fra samlinger høst 2022:

Tirsdag 20. september: Norsk

Onsdag 21. september:  Matematikk

Torsdag 22. september: Engelsk 

 

Om samlingene:

Norsk og engelsk hadde fokus på skriftlig vurdering. Matematikk hadde fokus på undervegsvurdering og god undervisning.

Alle tre samlingene var praksisnære, med veksling mellom aktiviteter, vurdering av oppgaver og diskusjoner.

Oppgave før samlingene:

Hva lykkes dere med i skriftlig vurderingsarbeid (norsk/engelsk) på deres skole, og hva synes dere er utfordrende?

Hva lykkes dere med i undervegsvurderingen (matematikk) på deres skole, og hva synes dere er utfordrende?»

 

Kontaktpersoner fagmiljøene:

Norsk: Peter Mørk, Skrivesenteret.

peter.mork@ntnu.no

Engelsk: Elena Kristian, Fremmedspråksenteret

elena.kristian@fremmedspraksenteret.no

Matematikk: Astrid Bondø, Matematikksenteret

astrid.bondo@matematikksenteret.no

________________________________________________________________

Presentasjon fra samling i engelsk 28. mars

Samling 2 Engelsk

Innhold:

  • We are planning to focus on assessment of oral skills in English subject.
  • Here are some key words:
  • LK20 competence aims that are relevant for oral skills.
  • Oral task for the pupils. Assessment criterias.
  • Self-assessment for the pupils.
  • Guidelines for the task creation (summative assessment).
 

_______________________________________________________________________

Presentasjon fra samling i norsk 30. mars:

Samling 2 Norsk

Innhold:

  • Respons og revisjonskompetanse
  • I dialog med eleven
  • Praktiske responsmetoder
  • Mappevurdering som metode
 

___________________________________________________________________

Presentasjon fra samling i matematikk fredag 18. mars.
Tema: Vurdering - Elevenes resonnering og argumentasjon:

Presentasjon

Enge og Valenta Argumentasjon og regnestrategier

Lydias påstand

 

____________________________________________________________________

Her er presentasjoner fra første samling, 7. februar 2022:

Fellesøkt: 

Presentasjon fellesøkt

Vurderingshåndbok

Begrepsforklaring

Elevtekst

Videoopptak fra fellesøkt:

mp4 icon Fellestiltak Vurdering og LK20 - Fellesdel.mp4

Matematikk:

Vurdering og LK20 Matematikk

Jamboard flaskeoppgaven

Padlet matematikk

Engelsk:

Vurdering i engelsk

Norsk:

Vurdering i norsk  

 

Diverse info:   

Samarbeid og felles drøftinger med andre lærere eller instruktører kan bidra til å videreutvikle egen vurderingspraksis og eget faglige vurderingsskjønn. Det kan blant annet innebære å reflektere over og diskutere hva som kjennetegner en vurderingspraksis som fremmer læring. Kolleger kan i fellesskap dele erfaringer, utforske egen praksis og ta i bruk forskning.

Utdrag fra Samarbeid og tolkningsfellesskap (udir.no)

 

Datoer for de neste samlingene:

Samling 3

20.09.22

Kl. 0900-1500

Norsk

 

21.09.22

Kl. 0900-1500

Matematikk

 

22.09.22

Kl. 0900-1500

Engelsk

Samling 4

06.02.23

Kl. 1200-1500

Engelsk

 

07.02.23

Kl. 0900-1200

Norsk

 

08.02.23

Kl. 1200-1500

Matematikk

Samling 5

18.09.23

Kl. 0900-1500

Norsk

 

19.09.23

Kl. 0900-1500

Engelsk

 

21.09.23

Kl. 0900-1500

Matematikk

 

Vurdering og LK20 div info