Skoleledernettverket i Gauldalsregionen

Gauldalsregionen har fått i gang igjen skoleledernettverket som har ligget litt i dvale etter pandemien. Formålet med å reetablere dette nettverket er å styrke skolelederne i regionen i å drive utviklingsarbeid på egen enhet. Dette er en utfordring vi alle har felles, og som krever mye av den enkelte skoleleder. Tanken er at disse samlingene skal bidra til å styrke skoleledernes kompetanse i å drive utviklingsarbeid, samt bygge nettverk som også kan brukes utenom disse møtepunktene i regionens regi. Første samling var på Berkåk den 13. april, og andre samling var på samme sted den 6. september. Tredje samling var en todagerssamling på Savalen den 25.- 26. januar 2024. Her fikk vi bl.a. en gjennomgang av de viktigste endringene i ny opplæringslov fra Statsforvalteren.   

Presentasjon om temaet Inkludering brukt på samlinga den 6. september finner du her