KONTAKTINFORMASJON GAULDALSREGIONEN 

Hilde Brandegg er utviklingsveileder i Gauldalsregionen, med kontorsted Oppdal rådhus.

E-postadresse: hilde.brandegg@oppdal.kommune.no 

Mobil: 950 25 422

Utviklingsveilederen koordinerer og legger til rette for kompetanseheving og etter- og videreutdanning for ansatte i grunnskole og barnehage i regionen. 

Utviklingsveilederen skal initiere, utvikle og legge til rette for regionalt samarbeid, og ivareta regionens interesser opp mot Statsforvalteren i Trøndelag.