INFO, OPPLEGG OG RUTINER OMKRING KURSENE

Kompetansetilbudene består av dagskurs, konferanser eller samlinger.

Minimumsantall for gjennomføring av kompetansetiltakene er 20 deltakere. Ved færre enn 20 påmeldte, blir tiltaket i utgangspunktet avlyst. Informasjon om evt. avlysing blir lagt ut på vår hjemmeside senest 1 uke før planlagt kursdag/samling. Informasjonen blir også sendt ut til hver enkelt påmeldt deltaker pr. mail.

All
påmelding skal skje via vår hjemmeside
gauldalsregionen.no.
Påmeldingen er bindende.
Blir man forhindret fra å møte, er det mulig å sende en kollega i sitt sted. Dersom deltakere ikke møter uten å ha meldt forfall innen påmeldingsfristen, blir barnehagen/organisasjonen fakturert for egenandelen for kurset/samlingen.

Evt.
forfall meldes på mail til marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

Registrering og bekreftelse for påmelding sendes ut fortløpende etter at vi har mottatt utfylt påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er vanligvis ca. fire uker før kursdato. Det er mulighet for å melde seg på kurs etter fristens utløp dersom det er ledige plasser. Informasjon om dette blir lagt ut på nettsidas forside.

For at vi skal kunne nå alle raskt og effektivt med viktig informasjon, må kursdeltakerne være svært nøye med å angi tydelig og korrekt mailadresse og mobilnr. Det er også svært viktig at kursdeltakerne angir korrekt fakturaadresse ved påmelding.

Registreringsliste blir sendt rundt i starten av hver kursdag. Alle opplysningene som står på registreringslista må da kontrolleres og evt. rettes opp.

Alle kan få informasjon eller nå oss på:

    * Hjemmeside gauldalsregionen.no

    * Mail marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

    * Telefon 97 07 98 48