HOVEDSATSINGSOMRÅDER

Gauldalsregionen velger hvert år ut et hovedsatsingsområde for aktiviteten. Dette synliggjøres i den årlige kompetanseplanen og danner grunnlag for kurstilbudet kommende skole-/barnehageår. 

Regionen har også andre satsingsområder. Noen av disse gjennomføres bare i enkelte av kommunene.

Oppfølging av hovedsatsingsområdene gjøres gjennom erfaringsdeling, samlinger, kurs og studiereiser.

Viser forøvrig til sidene "kompetansetilbud barnehage" og "kompetansetilbud skole".