Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Velkommen til fagdag i begynneropplæring

- Skriving fra første skoledag

 

Målgruppe: Lærere som skal jobbe på 1. trinn 2019/20, skoleledere og PPT

Tidspunkt og sted: Onsdag 12. juni kl. 09.00 – 15.00, Rådhuset Støren

Foredragsholdere: Iris Hansson Myran og Kathrine Vik Tollaksen (Skrivesenteret, NTNU)

Påmelding: Innen: onsdag 29. mai. Se skjema for påmelding lengre ned på siden

Samlingen dekkes av DEKOM-midler og er gratis. Det serveres en enkel lunsj.

 

Regjeringens ambisjon er at det skal finnes nok lærere som er eksperter på begynneropplæring, til å gi alle barn en god start i skoleløpet. Hva betyr det å være en ekspert på begynneropplæring?

Mål for dagen: Få kjennskap til hva som kjennetegner god begynneropplæring i skriving

 

Innhold for dagen:

 • Ulike skrivere på første trinn
 • Å bygge stillas rundt elevenes skriving
 • Å arbeide med bokstaver
 • Lek som inngang til kreativ og meningsfylt læring
 • Ulike tilnærminger til skriving
 • Å skrive på fagets premisser
 • Praktiske eksempler på hvordan iscenesette skriveopplæring for de yngste elevene

 

Oppdrag i forkant av fagdagen:
Les og jobb med artikkelen; "Skriving fra første dag - hvis skolen er forberedt", av Iris Hansson Myran (NTNU) og Anne Håland (UiS). Kursholderen ønsker at dere leser, og jobber med denne artikkelen på teamet deres; enten om det er flere lærere på samme skole som skal ha 1. klasse til høsten, eller at dere involverer hele 1.-4. trinnsteamet.

Artikkel: Skriving fra første dag

Leseark til oppgave 

Når du/dere leser artikkelen bruker dere en av disse metodene:

 • Leseark: Noter ned stikkord du tenker er interessante. Diskuter disse punktene med en kollega.
 • Les og si noe. Samarbeid med en kollega. Bytt på å lese og si noe. Les ett og ett avsnitt høyt. Den som ikke leser, skal lytte og si noe om det avsnittet som nettopp er lest.
  • Det handler om …
  • Jeg tenker/tror at …
  • Jeg lurer på hvorfor …
  • Det var interessant at … osv.

De to som samarbeider kan enten oppsummere etter hvert avsnitt eller helt til slutt. Hva betyr det vi har lest for vår praksis?

Navn på deltaker*
E-postadresse*
Mobilnummer*
Skole*
Stilling*
Kommune
Ev. allergier
Annet