Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Til deltakere i Dekom - Tidlig innsats

 

Velkommen til første samling for lærere på 1. trinn:

Fredag 18. september 2020, kl. 09.00 - 15.00. 

Den første samlingen har Matematikksenteret ansvar for og da blir det naturlig nok matematikk som har hovedfokus.

Samlingen gjennomføres i kommunestyresalen Støren rådhus.

Påmelding via hjemmesiden fra midten av august. Påmeldingsfristen blir fredag 4. september.

 

Innhold på første samling blir:

1. Forventninger til nettverksarbeidet, både fra deltakerne og Skrive- og Matematikksenteret 

2. Ny læreplan (LK20)

3. Utforskende undervisning – lek og læring i matematikk

4. Bygge på elevenes tenkning

5. Bokstavlæring og lekende tilnærming til skriftspråket 

 

Etter første samling vil det bli et mellomarbeid og forarbeid til neste samling. Informasjon om dette, blir gitt i løpet av samling 1.

 

Plan for alle samlingene:

Plan for nettverks-samlingene

 

Forarbeid til første samling, les artikkelen:

Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning NTNU

 

Vi er inne i litt merkelige tider og det er vanskelig å planlegge framover i tid. 

 

Med vennlig hilsen

Ingunn, Iris, Kathrine og Olaug (NTNU)