Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VEDLEGG STYREMØTER

Vedlegg til styremøte 06.04.16

Vedlegg 1: Mandat/rolleavklaringer i Gauldalsregionen

Vedlegg 2: Årsrapport 2015

Vedlegg 3: Regnskap for 2015


Vedlegg til styremøte 11.12.15 

Vedlegg 1: Aktivitetsplan pr. 01.12.15

Vedlegg 2: Referat fra møte med de andre regionene samt FMST

Vedlegg 3: Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025


Vedlegg til styremøte 04.11.15

Vedlegg 1: Aktivitetsplan 2015/2016

Vedlegg 2: Utkast til grunnlagsdokument pr. 28.10.15

Vedlegg 3: Orientering ang. nettverk

Vedlegg i referat fra styremøte 03.09.15

Vedlegg 1: Forslag på organisering

Vedlegg til styremøte 09.06.15

Vedlegg 3: Referat fra regionledermøte med FMST - des. 2014. 

Vedlegg 4: PP presentasjon brukt på SAFO møte 19. mars 2015

Vedlegg 5: Rapporterings- og dokumentasjon i skolesektoren. Sammendrag.

Vedlegg 6: Prosjektbeskrivelse "Barnehagekompis"

Vedlegg 7: Brosjyre "Barnehagekompis"

Vedlegg 8 :Søknad om midler til videreføring av «Barnehagekompis» 2015/2016.

Vedlegg 9: Revidert aktivitetsplan for Gauldalsregionen (Legges ut på møtet)

Vedlegg 10: Handlingsplan knyttet til Samarbeidsavtale om kompetanseutvikling i grunnskolen. Fra SAFO

 __________________________________________________________________________________________________________

 Vedlegg til styremøte 17.12.14

Vedlegg 1: Statusrapport

Vedlegg 2:  Forskrift om omdisponering av inntil 5% av timene til andre fag

Vedlegg 3: Programskisse for samling "Ungdomstrinn i utvikling"

Vedlegg 5:Skisse til kompetansetiltak 2015, fra Arbeidsgruppe barnehage

__________________________________________________________________________________________________________


Vedlegg til styremøte 28.08.14

Vedlegg 1: Statusrapport

Vedlegg 2: Brev til KS vedr. gjesteelevrefusjon

Vedlegg 3: Regnskapsrapport 1. halvår 2014

Vedlegg 4: Mail vedr. ungdomsskolesatsinga

Vedlegg 5: Referat fra møte med FMST i juni 2014

Vedlegg 6:
Mail fra STFK vedr. kommunedialogmøte

Vedlegg 7: Aktivitets- og kompetansetiltak 2015.

Vedlegg 8: Aktivitetsplan høst 2014

______________________________________________________

Oppdatert aktivitetsplan - høst 2014
____________________________________________

Rapportering til FMST. Kompetansetiltak barnehage 2013.  (Lagt inn 04.02.14)

Statusrapport til styremøte Gauldalsregionen 25. februar 2014. (Lagt inn 24.02.14)

Status fondsmidler pr. februar 2014. (Lagt inn 03.03.14)

Statusrapport til styremøte Gauldalsregionen 10.04.14   (Lagt inn 07.04.14)

Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020 (Lagt inn 02.04.14)

Statusrapport til styremøte Gauldalsregionen 11.06.14  (Lagt inn 10.06.14)