Takk for din deltakelse!

 

 

Her kan du laste ned presentasjonene fra samlingen

 

Dag 1:

  • Livsmestring og helse: v/Line Melvold, daglig leder i Styd kommunikasjon:

    Sendt på mail til deltakerne.  • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på veiledning:
    v/Mari Westerhus og Laila Skjei Flormælen, fra DMMH

    Ledelse av utviklingsarbeid 29. 01.20


Tema for dag 2:

 

 

 

Line Melvold er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 20 år erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD.

Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.

Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. Den foreløpig siste i rekken er Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.
Jan Spurkeland er Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, med over 30 års erfaring med personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling. Han har også praktisk ledererfaring fra sin tid som rektor, skolesjef og personalsjef. Jan Spurkeland  har foredragserfaring fra universiteter, høyskoler og konferanser. Videre er han forfatter av bøker og artikler innen ledelse og organisasjonsutvikling.


”Den viktigste kompetansen du stiller med i organisasjoner er relasjonsmestring  - du må kunne samhandle med folk.” - Jan Spurkeland

Som god relasjonsleder må du også tørre møte vanskelige og utfordrende relasjoner, stille krav og gi konstruktive tilbakemeldinger. Relasjonene er den faktoren som sterkest påvirker resultatene i en organisasjon. Den øker prestasjonsevnen og styrker samholdet på arbeidsplassen. 

Mari Westerhus, høgskolelektor, seksjon for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole

 

 

 

 

Laila Skjei Flormælen, høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole