Til deltakere i Dekom - Tidlig innsats

 

Andre samling i "Begynneropplæringen" for lærere på 1. trinn:
Onsdag 1. september 2021
MERK: Endret lokasjon: Støren kulturhus - kinosalen kl. 09.00 - 15.00.

Påmeldingsfristen var onsdag 25. august. Ikke flere plasser tilgjengelig.

Det er Skrivesenteret som har hovedansvar for denne samlinga.

Last ned invitasjon her. 

 

Innhold på andre samling:

  • Erfaringsdeling og faglig innspill v/Matematikksenteret
  • Meningsfylt skriveopplæring
  • Ulike tilnærminger til skriving
  • Meningsfylt leseopplæring og stasjonsarbeid
  • Mellomarbeid og evaluering


Forarbeid:
Les artikkelen Fem prinsipper for god skriveopplæring av Trude Kringstad og Trygve Kvithyld.
Noter underveis i det vedlagte skjemaet: Hva betyr disse prinsippene når vi omsetter dem til skriving i begynneropplæringa? Artikkelen kan du laste ned her.

 

Mellomarbeid (bygger på forrige samling):
Planlegg observasjon av egne elever. Diskuter hvordan dere vil presentere regneoppgavene og hvilke spørsmål dere eventuelt må stille undervegs for å få fatt i elevenes tenking. Elevstrategier og Observasjonsskjema vil være til hjelp under planlegging og gjennomføring.

 

Velg oppgaver fra skjemaet som dere ønsker å bruke under observasjonen og vurder om elevene skal ha tilgang til konkreter og/eller skrivesaker. 

Tenk gjennom og noter hvordan dere tror de ulike elevene (velg 3 – 4 stykker) vil løse oppgavene: 

  • På hvilken måte vil elevene modellere regnestykkene?
  • Hvilke tellestrategier vil de bruke?
  • Hvilke tallfakta tror du elevene vil bruke for å gjøre regnestykkene enklere for seg selv (avledet tallfakta)?

 

Ta med notater fra mellomarbeidet, både planleggingsnotater og notater fra selve gjennomføringa. Velg ett eller to eksempler som du skal dele. Erfaringsdelinga vil foregå skolevis, og som digital deling.

 

Med vennlig hilsen

Iris, Torild, Olaug og Ingunn

 

Plan for alle samlingene:

Plan for nettverks-samlingene

_______________________________________________

Første samling ble gjennomført 18. september 2020.

Innhold på første samling:

1. Forventninger til nettverksarbeidet, både fra deltakerne og Skrive- og Matematikksenteret 

2. Ny læreplan (LK20)

3. Utforskende undervisning – lek og læring i matematikk

4. Bygge på elevenes tenkning

5. Bokstavlæring og lekende tilnærming til skriftspråket 

 

Dokumenter første samling:

Observasjonsskjema mellomarbeid

Observere elevstrategier

Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning NTNU