Velkommen til å delta på digital styrersamling!

Den årlig styrersamlingen i november erstattes i år av ei digital styrersamling.
Vi håper du blir med!

Når: Onsdag 21. oktober kl. 08.30 - 15.00.
Digital plattform:
Zoom. Link til samlingen sendes ut på mail til de påmeldte før samlingen.
Påmeldingsfrist:
12. oktober. Påmeldingsskjema lengst ned på siden.

Tema:

 • Regional kompetansestrategi (REKOM) i Gauldalsregionen
 • Samskapte læringsprosesser
 • Erfaringsdeling
 • Informasjon
 • Dialog

 

Agenda:

08.30: Velkommen til samling
08.40: Innlegg om REKOM fra Fylkesmannen v/Anne Kirsti Welde
09.05: Refleksjonsøkt "REKOM og samskapingsprosesser i Gauldalsregionen" v/refleksjonspanel
09.30: Pause/benstrekk
09.45: Digital verdenscafé med utgangspunkt i de 7 spørsmålene
11.40: Lunsj
12.30: Digital verdenscafé fortsetter
14.30: Oppsummering og avslutning

 

Aktører:

Styrere/daglige ledere i Gauldalsregionen
Arbeidsgruppe barnehage
Dronning Mauds Minne Høgskole
Fylkesmannen i Trøndelag

 

Forberedelser før samlingen:

Utsjekk/testing av digital plattform gjennomføres torsdag 15. oktober kl. 14.30. Egen link blir sendt på mail.

I forkant av samlingen skal deltakerne reflektere individuelt over 7 spørsmål:

 • Hvordan arbeider du som styrer med samskapte læringsprosesser i egen barnehage?
 • Hvilke tanker får du når du hører begrepet "likeverdig partnerskap"?
 • Hvordan skaper du som styrer struktur, tid og rom for utviklingsarbeid?
 • På hvilken måte kan UH, Gauldalsregionen og barnehagene samskape om en helhetlig kompetanseplan for Gauldalsregionen?
 • Hvilken rolle tar du som styrer i barnehagens utviklingsarbeid?
 • Hvordan dokumenterer dere utviklingsarbeid i egen barnehage?
 • Hva tenker du er viktig for å få til samskaping i REKOM i Gauldalsregionen?

 

Her kan du lese mer om "Verdenscafé" og laste ned spørsmålene.

Her kan du laste ned invitasjon og agenda for samlingen.

 

Velkommen!

 

Spørsmål? Ta kontakt med Marit Sofie
marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

Navn på deltaker*
Barnehage
Email*
Telefon*
Stilling
Kommune
Annet