Takk for deltakelse på den digitale samlingen!

Her er presentasjoner fra samlingen:

Presentasjon Eirik Irgens 20.01.21

Presentasjon Birgitte Fjørtoft 20.01.21

Presentasjon Tone Bakås 20.01.21

Presentasjon Audun Forr 20.01.21

 

Stikkord for samlingen: Ledelse, inspirasjon, erfaringsdeling

Målgruppe: Pedagogiske ledere og styrere i barnehagene i Gauldalsregionen. 

Åpent for at også øvrige ansatte deltar denne dagen.

 

Denne digitale samlingen ble gjennomført i samarbeid med Dronning Mauds Minne og knyttes opp mot REKOM - den regionale kompetanseutviklingen.

 

Tidsramme: 09.00 - 14.30

Forelesere: Eirik Irgens og Birgitte Fjørtoft

Andre bidragsytere: DMMH

Digital plattform: Zoom

Påmeldingsfrist: 11. januar 2021.

Eirik Irgens: "Ledelse - Samskaping i barnehagens utviklingsarbeid"

Navigasjonshjul_Eirik_Irgens_digital_ledersamling_20_januar_2021.pptx

 

Birgitte Fjørtoft: "Perlet furunål og fargedronninger – Lekende ledelse i barnehagen"

Beskrivelse: At leken skal ha en sentral plass i barnehagen, er tydelig i lov- og rammeverk som omhandler jobben vi gjør. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væren i verden? De ansattes tilstedeværelse og sensitivitet i møte med barns lek har avgjørende betydning for god kvalitet i barnehagen. Men hvordan henger dette sammen med vårt profesjonsetiske ansvar som barnehagelærere, og hvordan påvirker dette ledelsen av de andre medarbeiderne? Disse spørsmålene skal jeg leke meg litt med, mens jeg tar dere med inn i en fortelling og en fargedronning og hvordan hun viste vei til en lekende ledelse.

 

Oppdatert program:

0900-0915        Velkommen v/ Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst i Midtre Gauldal kommune

0915-0930        Tilbakeblikk - Ledelse av utviklingsarbeid v/Laila Skjei Flormælen, høgskolelektor ved DMMH

0930-0945        Refleksjon i grupper

0945-1000        Pause

1000-1100        Ledelse av samskaping i barnehagens utviklingsarbeid v/ Eirik Irgens, professor i  utdanningsledelse ved NTNU

1100-1120        Refleksjon i grupper

1120-1150        Ledelse av samskaping i barnehagens utviklingsarbeid forts.

1150-1210        Refleksjon i grupper

1210-1245       Lunsjpause

1245-1305        Prosesser i et utviklingsarbeid - fra paksisfeltet:

                     Tone Trygstad Bakås, styrer i Elvland natur- og kulturbarnehage

                     Audun Forr, enhetsleder i Melhus kommune

1305-1315        Refleksjon i grupper

1315-1325        Pause

1325-1410        “Perlet furunål og fargedronninger - Lekende ledelse i barnehagen”

                       Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og forfatter

1410-1420        Refleksjon i grupper

1420-1430        Evaluering av dagen                

1430-1435        Bakord v/Randi Aasen, enhetsleder for barnehagene i Holtålen kommune

 

Presentasjon: Eirik Irgens er professor i utdanningsledelse. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. 

Presentasjon: Birgitte Fjørtoft er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun er redaktør for fagtidsskriftet Barnehagefolk og forfatter av fagbøkene Læringens ville veier – Etiske møter i barnehagen og Perlet furunål – En innføring i barns lek. Hun jobber til daglig 50 % som barnehagelærer i Lundbo barnehage på Hamar.