Styrersamling på GSK, Støren, den 15.april 2024

Program:

Kl. 09.00 - 09.15: Innledning til dagen v/utviklingsveileder i Gauldalsregionen

Kl. 09.15 - 11.30: «Helhetlig utviklingsarbeid». Innlegg fra Holtålen kommune, med grupperefleksjoner (og pause) underveis.

Kl. 11.30 - 12.15: Lunsj (dere får servert lunsj denne dagen)

Kl. 12.15 - 12.45: Rekrutteringsutfordringen i barnehagesektoren: Introduksjon v/DMMH. Gruppedrøftinger og dialog.

Kl. 12.45 - ca.14.30: Casediskusjoner i grupper. Alle forbereder seg ved å ta med en egen ledelsesutfordring dere ønsker synspunkter og tilbakemeldinger på. Denne kan være knyttet til ledelse av utviklingsarbeid, men også andre utfordringer dere selv står i som ledere kan drøftes. Gruppene legger selv inn en pause på 10-15 minutter i løpet av denne økta.

Ca kl. 14.30- 15.00: Hva ønsker dere at vi jobber videre med på samlinga i høst? Oppsummering og avslutning.

 

Presentasjon fra Holtålen finner du her

Pedleders oppgaver (Holtålen) finner du her


Styrersamling på Skifer Hotell, Oppdal, 5.- 6. oktober 2023

Torsdag 5. - fredag 6. oktober 2023 ble det gjennomført samling for styrerne i barnehagene i Gauldalsregionen på Skifer hotell på Oppdal. Programmet hadde et overordnet fokus på ledelse av utviklingsarbeid, og omfattet bl.a. to innlegg fra Rennebu kommune, og en sekvens med drøfting av ledelsesutfordringer fra egen hverdag. På dag to hadde også barnehagemyndigheten i Trondheim ei felles veiledningsøkt for styrere/eiere. 

Presentasjon fra Rennebu kommune om "Politisk og administrativ styring og ledelse" finner du her

Presentasjon fra Rennebu kommune om arbeidet med kompetanseløftet finner du her

Presentasjonen som ble brukt av barnehagemyndigheten i Trondheim finner du her