Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


AKTUELL INFORMASJON

Eksamens-forberedende kurs
for engelsklærere på 10. trinn.

Kurset er fulltegnet. Påmelding lukket. 

Send mail til marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no om du ønsker å stå på venteliste. 

Fredag 24. mars kl. 09.00 - 15.00 i kommunestyresalen, Melhus Rådhus. Christopher Feragen er kursholder. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du ved å trykke på fanen opp til venstre; "Kompetansetilbud skole", og deretter "Engelsk for 10. trinn".

 

Tirsdag 21. mars 2017 inviterer Gauldalsregionen til foredrag med psykolog Arne Holte. 
Tema er "Barnehage og skole som forebyggende tiltak". Les mer om foredraget ved å trykke på fane opp til venstre.
Der finner du også påmeldingsskjema, lengst ned på siden.

Frist for påmelding er 7. mars.

 

Velkommen til 2-dagers samling for barnehagerådgivere, styrere og pedagogiske ledere
på Tiller 1. og 2. februar 2017:

Sett av disse dagene til faglig påfyll! Foredragsholdere: Elisabeth Bjørnestad (GoBaN-prosjektet), Kjell Åge Gotvassli, Marit Bøe og Karin Hognestad. Innledning ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Påmeldingen er åpen! Gå til: "Kompetansetilbud bhg.", deretter til "Påmelding kurs".

 


Pågående lokale og nasjonale satsinger innenfor barnehage og skole:

- "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi 2014 - 2020".
Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Strategiens mål er å:
1. rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
2. heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
3. øke statusen for arbeid i barnehage


- "
Ungdomstrinn i utvikling?"
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert
kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.


- Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017
Temaet for det felles nasjonale tilsynet er skolens arbeid med elevene sitt utbytte av opplæringa. Temaet er valgt for å innrette tilsynet mot skolens kjerneområde og på denne måten bidra til at alle elever får et forsvarlig utbytte av opplæringa i samsvar med kompetansemåla i Kunnskapsløftet.

"Ungdomstrinn i utvikling?"
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.
Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

 
Hvordan lærer elevene best?
I denne filmen har vi gitt ordet til ungdommene selv.

 

Her en film til deg som jobber på u.trinnet. Vi håper at filmen
vil inspirere deg til å jobbe enda mer praktisk og variert
.