Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


 

Ledersamling for styrere og pedagogiske ledere i Oppdal 30. - 31. januar 2019

Sett av datoene!
Foredragsholderne blir: Jan Spurkeland, Nora Kulset, Leif Strandberg og Bianca Simonsen. 

Samlingen finner sted på Skifer Hotel i Oppdal. 

For mer informasjon og påmelding, trykk her:

 

 

Pågående lokale og nasjonale satsinger innenfor barnehage og skole:

 

Ny modell for kompetanseutvikling i skolen

Fra 2017 innfører Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. 
Modellen består av tre ordninger:

En desentralisert ordning

En oppfølgingsordning

En innovasjonsordning. 

Les mer om den nye ordningen her:

 

 

- "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi 2014 - 2020".
Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Strategiens mål er å:
1. rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
2. heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
3. øke statusen for arbeid i barnehage


 

"Ungdomstrinn i utvikling?" Avsluttet i 2017
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen hadde tre sentrale virkemidler - skolebasert
kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

 
"Ungdomstrinn i utvikling?"
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.
Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

 
Hvordan lærer elevene best?
I denne filmen har vi gitt ordet til ungdommene selv.

 

Her en film til deg som jobber på u.trinnet. Vi håper at filmen
vil inspirere deg til å jobbe enda mer praktisk og variert
.