Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Gauldalsregionen holder for tiden på med å utarbeide en modell for hvordan veiledning av nyutdannede, nyansatte lærere og barnehagelærere skal foregå i vår region. Ambisjonen er at dette arbeidet skal være ferdig våren 2024. Mer info kommer!