Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Skoleledernettverket i Gauldalsregionen

Gauldalsregionen har fått i gang igjen skoleledernettverket som har ligget litt i dvale etter pandemien. Formålet med å reetablere dette nettverket er å styrke skolelederne i regionen i å drive utviklingsarbeid på egen enhet. Dette er en utfordring vi alle har felles, og som krever mye av den enkelte skoleleder. Tanken er at disse samlingene skal bidra til å styrke skoleledernes kompetanse i å drive utviklingsarbeid, samt bygge nettverk som også kan brukes utenom disse møtepunktene i regionens regi. Første samling var på Berkåk den 13. april, og andre samling var på samme sted den 6. september. Neste samling blir en todagers samling. Denne vil foregå på Savalen torsdag 25.- fredag 26. januar 2024. Mer informasjon og påmelding til denne samlingen kommer! 

 

Presentasjon om temaet Inkludering brukt på samlinga den 6. september finner du her