Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Fellestiltaket Vurdering og LK20

 

Presentasjon fra samling i engelsk 28. mars

Samling 2 Engelsk

Innhold:

  • We are planning to focus on assessment of oral skills in English subject.
  • Here are some key words:
  • LK20 competence aims that are relevant for oral skills.
  • Oral task for the pupils. Assessment criterias.
  • Self-assessment for the pupils.
  • Guidelines for the task creation (summative assessment).
 

_______________________________________________________________________

Presentasjon fra samling i norsk 30. mars:

Samling 2 Norsk

Innhold:

  • Respons og revisjonskompetanse
  • I dialog med eleven
  • Praktiske responsmetoder
  • Mappevurdering som metode
 

___________________________________________________________________

Presentasjon fra samling i matematikk fredag 18. mars.
Tema: Vurdering - Elevenes resonnering og argumentasjon:

Presentasjon

Enge og Valenta Argumentasjon og regnestrategier

Lydias påstand

 

____________________________________________________________________

Her er presentasjoner fra første samling, 7. februar 2022:

Fellesøkt: 

Presentasjon fellesøkt

Vurderingshåndbok

Begrepsforklaring

Elevtekst

Videoopptak fra fellesøkt:

mp4 icon Fellestiltak Vurdering og LK20 - Fellesdel.mp4

Matematikk:

Vurdering og LK20 Matematikk

Jamboard flaskeoppgaven

Padlet matematikk

Engelsk:

Vurdering i engelsk

Norsk:

Vurdering i norsk  

 

Diverse info:   

Samarbeid og felles drøftinger med andre lærere eller instruktører kan bidra til å videreutvikle egen vurderingspraksis og eget faglige vurderingsskjønn. Det kan blant annet innebære å reflektere over og diskutere hva som kjennetegner en vurderingspraksis som fremmer læring. Kolleger kan i fellesskap dele erfaringer, utforske egen praksis og ta i bruk forskning.

Utdrag fra Samarbeid og tolkningsfellesskap (udir.no)

 

Datoer for de neste samlingene:

Samling 3

20.09.22

Kl. 0900-1500

Norsk

 

21.09.22

Kl. 0900-1500

Matematikk

 

22.09.22

Kl. 0900-1500

Engelsk

Samling 4

06.02.23

Kl. 1200-1500

Engelsk

 

07.02.23

Kl. 1200-1500

Norsk

 

08.02.23

Kl. 1200-1500

Matematikk

Samling 5

18.09.23

Kl. 0900-1500

Norsk

 

19.09.23

Kl. 0900-1500

Engelsk

 

21.09.23

Kl. 0900-1500

Matematikk

 

Vurdering og LK20 div info

Sjekk at epostadresse er riktig skrevet! Sett et kryss i kolonne for faget du deltar i.

Navn på deltaker*
Mobilnummer*
Mailadresse*
Skole og trinn*
Stilling*
Kommune*
Engelsk
Matematikk
Norsk
Annet/kommentar