Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Arbeidsgruppe skole:  

Ingrid Sjoner 
Pedagogisk rådgiver 
Melhus kommune 
ingrid.sjoner@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 80 28 

Linda Merete Svanholm
Rådgiver oppvekst
Midtre Gauldal kommune
linsva@midtre-gauldal.kommune.no 
Telefon: 72 40 30 43 

Ann Iren Heksem
Enhetsleder Hov skole
H
oltålen kommune
ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 41 

Håvard Melhus 
Rektor Oppdal ungdomsskole 
Oppdal kommune 
havard.melhus@oppdal.kommune.no  
Telefon: 72 40 12 01 

Nina Rise Oddan 
Rådgiver oppvekst  
Rennebu kommune 
nina.oddan@rennebu.kommune.no  
Telefon: 72 40 25 93

Alfhild Myre
Virksomhetsleder Glomås oppvekstsenter
Røros kommune
alfhild.myre@roros.kommune.no
Telefon: 72 41 98 25