Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ARBEIDSGRUPPE SKOLE

Heidi Bakken
Rådgiver oppvekst
Midtre Gauldal kommune
heidi.bakken@midtre-gauldal.kommune.no 
Mobil: 975 83 688 

Pål Heide Kielland
Rådgiver
Melhus
 kommune
pal.heide.kielland@melhus.kommune.no

Mobil: 913 39 492

Kjell Jørstad Braut 
Enhetsleder Midtbygda oppvekstsenter 
Oppdal kommune 
kjell.braut@oppdal.kommune.no  
Mobil: 415 60 522 

Gerd M. Staverløkk 
Rektor Rennebu barne- og ungdomsskole 
Rennebu kommune 
gerd.staverlokk@rennebu.kommune.no  
Mobil: 918 96 042

Ingvild Prøsch- Moen
Virksomhetsleder
Røros kommune
ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no
Mobil: 924 42 975

Ann Iren Nilsen Heksem
Enhetsleder Hov skole
H
oltålen kommune
ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

Mobil: 958 94 758