Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Arbeidsgruppe skole:  

Pål Heide Kielland 
Rådgiver 
Melhus kommune 
pal.heide.kielland@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 80 28 

Heidi Bakken
Rådgiver oppvekst
Midtre Gauldal kommune
heidi.bakken@midtre-gauldal.kommune.no 
Telefon: 72 40 30 43 

Ann- Iren Nilsen Heksem
Enhetsleder Hov skole
H
oltålen kommune
ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 41 

Kjell Jørstad Braut 
Rektor Midtbygda oppvekstsenter 
Oppdal kommune 
kjell.braut@oppdal.kommune.no  
Telefon: 415 60 522 

Gerd Staverløkk 
Rektor Rennebu barne- og ungdomsskole 
Rennebu kommune 
gerd.staverlokk@rennebu.kommune.no  
Telefon: 72 40 81 83

Ingvild Prøsch- Moen
Virksomhetsleder
Røros kommune
ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no
Telefon: 72 40 63 20