Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

KONTAKTINFORMASJON GAULDALSREGIONEN 

Hilde Brandegg er regionkonsulent for Gauldalsregionen.

E-postadresse: hilde.brandegg@rennebu.kommune.no 

Mobil: 950 25 422

Regionkonsulenten koordinerer og legger til rette for kompetanseheving og etter- og videreutdanning for ansatte i grunnskole og barnehage i regionen. 

Regionkonsulenten skal initiere, utvikle og legge til rette for regionalt samarbeid, og ivareta regionens interesser i forhold til Statsforvalteren i Sør-Trøndelag.