Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

KONTAKTINFORMASJON GAULDALSREGIONEN 

Marit Sofie Ishoel er nytilsatt regionkonsulent i Gauldalsregionen fra 1. september 2016

E-postadresse: marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no 

Mobil: 97 07 98 48 Regionkonsulenten koordinerer og legger til rette for tilbud innenfor kompetanseheving og etter- og videreutdanning for ansatte i grunnskole og barnehage i regionen.
Regionkonsulenten skal initiere, utvikle og legge til rette for regionalt samarbeid, og ivareta regionens interesser i forhold til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.