Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Presentasjoner fra femte samling i fellestiltaket Vurdering og LK20 på GSK på Støren i uke 38/2023

NorskOverordnet tema for samling 5 var arbeid med og vurdering av muntlighet i norskfaget i tråd med LK20. Vi kom inn på eksempler på ulike måter å jobbe med muntlighet, som litterære samtaler, hvordan legge til rette for god og systematisk vurdering av elevenes muntlige kompetanse i norsk, og hvordan norsklærere kan tenke rundt muntlig eksamen i norsk etter de nye læreplanene.

Presentasjonen som ble brukt i samlingen finner du her


EngelskOverordnet tema for samling 5 var kompetanse i engelskfaget. Vi så på kompetanse i engelsk i ulike sammenhenger: beskrivelse av kompetanse (jmfr. Statsforvalterens retningslinjer ved klage på standpunktvurdering), standpunktvurdering. Vi så også på verifisering av tilbakemelding (metakognisjon, elevmedvirkning og vurdering) og skriftlig tilbakemelding.

Presentasjonen som ble brukt i samlingen finner du her

 

MatematikkOverordnet tema for samling 5 var potensialet i oppgaver. Hvordan «åpne opp» oppgaver slik at de skaper rom for utforsking. Hva forventer vi at elevene vil gjøre, og hvordan skal vi vurdere arbeidet? I tillegg så vi litt nærmere på kjerneelementet Modellering og anvendelse.

Presentasjonen som ble brukt i samlingen finner du her