Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Styrersamling på Skifer Hotell, Oppdal

Torsdag 5. - fredag 6. oktober 2023 ble det gjennomført samling for styrerne i barnehagene i Gauldalsregionen på Skifer hotell på Oppdal. Programmet hadde et overordnet fokus på ledelse av utviklingsarbeid, og omfattet bl.a. to innlegg fra Rennebu kommune, og en sekvens med drøfting av ledelsesutfordringer fra egen hverdag. På dag to hadde også barnehagemyndigheten i Trondheim ei felles veiledningsøkt for styrere/eiere. 

Presentasjon fra Rennebu kommune om "Politisk og administrativ styring og ledelse" finner du her

Presentasjon fra Rennebu kommune om arbeidet med kompetanseløftet finner du her

Presentasjonen som ble brukt av barnehagemyndigheten i Trondheim finner du her