Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

STYRET I GAULDALSREGIONEN 


Nina Hoseth - Styreleder
Kommunalsjef
Melhus kommune 
nina.hoseth@melhus.kommune.no
Mobil: 934 12 767 

 

Dordi Aalbu
Rådgiver oppvekst 
Oppdal kommune 
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no 
Mobil: 917 23 874 


Toril Grøtte 
Kommunalsjef oppvekst 
Midtre Gauldal kommune 
toril.groette@midtre-gauldal.kommune.no 
T
elefon: 72 40 30 65 
M
obil: 918 96 035 


Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst
Rennebu kommune 
nina.oddan@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 40 25 93 
Mobil: 994 25 135

Aagoth Johanne Moe
Assisterende rådmann/leder flyktningtjenesten
Holtålen kommune
aagoth.moe@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 52
Mobil: 924 93 446

 

Marit Trollerud
Kommunalsjef oppvekst
Røros kommune
marit.trollerud@roros.kommune.no
Telefon: 72 41 98 53
Mobil: 975 41 376