Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

STYRET I GAULDALSREGIONEN 


Nina Rise Oddan - Styreleder

 Rådgiver oppvekst
Rennebu kommune 

nina.oddan@rennebu.kommune.no
Mobil: 994 25 135

 

Grete Thomassen

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Melhus kommune

grete.thomassen@melhus.kommune.no

Mobil: 957 76 788

 

Inger Beate Måren Sundseth

 Rådgiver oppvekst 

 Oppdal kommune 

inger.sundseth@oppdal.kommune.no

 Mobil: 932 80 773


 Toril Grøtte 

Kommunalsjef oppvekst 
Midtre Gauldal kommune 
toril.groette@midtre-gauldal.kommune.no 
 
M
obil: 918 96 035 

 

Randi Aasen

Enhetsleder for barnehager
Holtålen kommune
randi.aasen@holtalen.kommune.no
Mobil: 959 94 786

 

Marit Trollerud
Kommunalsjef oppvekst
Røros kommune
marit.trollerud@roros.kommune.no
Mobil: 975 41 376