Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

STYRET I GAULDALSREGIONEN

Bodil Brå Alsvik - Styreleder
Assisterende rådmann
Midtre Gauldal kommune

Egil Johannes Hauge
Utviklingssjef
Melhus kommune

Dordi Aalbu
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune

Lill H. Bøe
Assisterende rådmann
Rennebu kommune


Aagoth Moe 
Assisterende rådmann/leder flyktningtjenesten 
Holtålen kommune

 

Reidun Joten
Kommunalsjef oppvekst
Røros kommune