Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

STYRET I GAULDALSREGIONEN

Dordi Aalbu - Styreleder
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune

Egil Johannes Hauge
Utviklingssjef
Melhus kommune

Toril Grøtte 
Kommunalsjef oppvekst
Midtre Gauldal kommune

Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst
Rennebu kommune

Aagoth Moe 

Assisterende rådmann/leder flyktningtjenesten 
Holtålen kommune


Marit Trollerud Jansen

Kommunalsjef oppvekst
Røros kommune