Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ORGANISERING OG VIRKSOMHET

Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT. Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer

Regionsamarbeidet er initiert og drevet av kommunene selv, og baserer seg på 3-årige avtaler om drift og samarbeid. Det regionale arbeidet ledes av et styre som består av seks faste medlemmer fra de ulike kommunene. En regionkonsulent er ansatt i 50 % stilling, og har ansvar for daglig drift og utvikling. Regionkonsulenten innehar i tillegg en sekretærfunksjon for styret.
Fylkesmannen ved Utdanningsdirektøren får innkalling og kan møte i styret.


Rennebu kommune er inneværende 3-årsperiode vertskommune for regionsamarbeidet, og regionkonsulenten har kontorsted i Rennebu.
Drift av regionsamarbeidet finansieres gjennom bruk av statlige og kommunale kompetansemidler.

Styrets medlemmer pr. 1. januar 2018:

Dordi Aalbu - Styreleder
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no 
Telefon: 72 42 18 10 
Mobil: 917 23 874 


Egil Johannes Hauge

Utviklingssjef
Melhus kommune
egiljohannes.hauge@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 80 24
Mobil: 975 84 340


Toril Grøtte 
Kommunalsjef oppvekst 
Midtre Gauldal kommune 
toril.groette@midtre-gauldal.kommune.no  
Telefon: 72 40 30 65 
Mobil: 918 96 035


Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst
Rennebu kommune 
nina.oddan@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 40 25 93 
Mobil: 994 25 135

Aagoth Moe
Assisterende rådmann/leder flyktningtjenesten
Holtålen kommune
aagoth.moe@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 52
Mobil: 924 93 446

Marit Trollerud Jansen
Kommunalsjef oppvekst
Røros kommune
marit.jansen@roros.kommune.no
Telefon: 72 41 98 53
Mobil: 975 41 376


Arbeidsgrupper  

Det er etablert egne arbeidsgrupper, en for barnehage og en for skole. Disse gruppene består av

Arbeidsgruppe barnehage:  

Laila Andresen 
Rådgiver
Melhus kommune
laila.andresen@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 80 25

Toril Grøtte
Barnehagefaglig rådgiver
Midtre Gauldal kommune 
toril.grotte@midtre-gauldal.kommune.no
Telefon: 72 40 30 66 

Dordi Aalbu 
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal  kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no
Te
lefon 72 40 18 10


Lise Jacobsen
Barnehagerådgiver 
Holtålen kommune
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no 
Telefon: 72 41 79 95

Eva Brynhildsvold
Konsulent
Røros kommune
eva.brynhildsvold@rorso.kommune.no
Telefon: 72 41 98 54

Nina Rise Oddan 
Rådgiver oppvekst
Rennebu kommune 
nina.oddan@rennebu.kommune.no  
Telefon: 72 40 25 93

 

Arbeidsgruppe skole:  

Ingrid Sjoner
Pedagogisk rådgiver
Melhus kommune
ingrid.sjoner@melhus.kommune.no 
Telefon: 72 85 80 28 

Gunn Bergmann
Skolefaglig rådgiver
Midtre Gauldal kommune
gunn.bergmann@mgk.no
Telefon: 72 40 30 43

Ann - Iren Heksem
Enhetsleder Hov skole
H
oltålen kommune
ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 41 

Håvard Melhus
Rektor Oppdal ungdomsskole 
Oppdal kommune
havard.melhus@oppdal.kommune.no 
Telefon: 72 40 12 01

Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst  
Rennebu kommune
nina.oddan@rennebu.kommune.no 
Telefon: 72 40 25 93

Alfhild Myre
Virksomhetsleder Glomås oppvekstsenter
Røros kommune
alfhild.myre@roros.kommune.no
Telefon: 72 41 98 25

 

Regionkonsulent Marit Sofie Ishoel leder arbeidet i arbeidsgruppene.