Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ARBEIDSGRUPPE BARNEHAGE

 

Marte Gimse Schrøder
Rådgiver
Melhus kommune
mgs@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 80 25

Toril Grøtte
Barnehagefaglig rådgiver
Midtre Gauldal kommune
toril.grotte@midtre-gauldal.kommune.no
Telefon: 72 40 30 66

Dordi Aalbu
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no
Telefon: 72 40 18 10

Lise Jacobsen
Barnehagerådgiver
Holtålen kommune
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 79 95

Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst
R
ennebu kommune
nina.oddan@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 40 25 93

Eva Brynhildsvold
Konsulent
Røros
 kommune
eva.brynhildsvold@roros.kommune.no
Telefon: 72 41 98 54