Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ARBEIDSGRUPPE BARNEHAGE

Unni Skipperø 
Rådgiver 
Melhus kommune
unni.skippero@melhus.kommune.no 
Telefon: 72 85 80 25 

Toril Grøtte
Barnehagefaglig rådgiver
Midtre Gauldal kommune
toril.grotte@midtre-gauldal.kommune.no
Telefon: 72 40 30 66

Dordi Aalbu
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no
Telefon: 72 40 18 10

Randi Aasen
Barnehagerådgiver
Holtålen kommune
randi.aasen@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 79 95

Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst
R
ennebu kommune
nina.oddan@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 40 25 93

Eva Brynhildsvold
Konsulent
Røros
 kommune
eva.brynhildsvold@roros.kommune.no
Telefon: 480 90 307