Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ARBEIDSGRUPPE BARNEHAGE

Cecilie Beske Eide
Rådgiver 
Melhus kommune
cecilie.beske.eide@melhus.kommune.no 
Telefon: 72 85 80 25 

Toril Grøtte
Barnehagefaglig rådgiver
Midtre Gauldal kommune
toril.grotte@midtre-gauldal.kommune.no
Telefon: 72 40 30 66

Dordi Aalbu
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no
Telefon: 72 40 18 10

Randi Aasen
Enhetsleder barnehage
Holtålen kommune
randi.aasen@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 79 95

Inge Aas
Virksomhetsleder 
Røros kommune
inge.aas@roros.kommune.no 
Telefon: 996 97 343

Marta Hage 
V
irksomhetsleder barnehage 
Rennebu kommune 
marta.hage@rennebu.kommune.no 
977 70 294