Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Tredje samling i begynneropplæringen pulje 2

Tredje samling ble avholdt i kultursalen i Rennebuhallen på Berkåk fredag den 19. april kl. 09.30 - 14.30. Presentasjoner som ble brukt på samlingen, samt observasjonsskjema til mellomarbeid finner du her:

Tidlig innsats samling 3

Barns utvikling av regnestrategier

Observasjonsskjema mellomarbeid

 

 Andre samling i begynneropplæringen pulje 2

Andre samling i dette fellestiltaket ble avholdt på Støren den 4. mars 2024. Presentasjonen som ble brukt på andre samling, samt artikkelen som er "lekse" til tredje samling, finner du her:

Samling 2 Tidlig innsats

Artikkel: Begrepslæring og begrepsforståelse i matematikk

 

Første samling i begynneropplæringen pulje 2

Første samling i pulje 2 av begynneropplæringen ble avholdt i kultursalen på GSK på Støren den 8. november 2023. Antall deltakere som er påmeldt denne runden er ca 60. Følgende skoler er representert: Brekkåsen, Gimse og Gåsbakken fra Melhus; Soknedal, Singsås, Støren og Budal fra Midtre Gauldal; Haltdalen og Hov fra Holtålen; Røros skole fra Røros; Rennebu barne- og ungdomsskole fra Rennebu; og Midtbygda, Driva og Aune fra Oppdal. I tillegg er begge privatskolene med barnetrinn i regionen med. PPT fra alle kommunene unntatt Oppdal er også påmeldt dette fellestiltaket.  

Presentasjoner som ble brukt på den første samlingen finner du her:

Begynneropplæring

Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning

Skriving fra første skoledag

Ulike forslag til kvikkbilder