Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Første samling i begynneropplæringen pulje 2

Første samling i pulje 2 av begynneropplæringen ble avholdt i kultursalen på GSK på Støren den 8. november 2023. Antall deltakere som er påmeldt denne runden er ca 60. Følgende skoler er representert: Brekkåsen, Gimse og Gåsbakken fra Melhus; Soknedal, Singsås, Støren og Budal fra Midtre Gauldal; Haltdalen og Hov fra Holtålen; Røros skole fra Røros; Rennebu barne- og ungdomsskole fra Rennebu; og Midtbygda, Driva og Aune fra Oppdal. I tillegg er begge privatskolene med barnetrinn i regionen med. PPT fra alle kommunene unntatt Oppdal er også påmeldt dette fellestiltaket.  

Presentasjoner som ble brukt på den første samlingen finner du her:

Begynneropplæring

Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning

Skriving fra første skoledag

Ulike forslag til kvikkbilder