Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Fagdag om inkludering på Støren 13.02.24

Lars Qvortrups presentasjon: Inkludering i barnehagen

 

Studietur høsten 2023

Styret, begge arbeidsgruppene og representanter for PPT i Gauldalsregionen var på studiebesøk i Aalborg, Danmark, 17.- 20. september 2023. Der fikk vi presentert prosjektet "Den Mangfoldige Folkeskole", et treårig prosjekt som omfatter kommunene i  Nord-Jylland i samarbeid med UCN (University College of Nord-Jylland). En rød tråd i prosjektet er temaet "Inklusjon" (inkludering). Nedenfor finner du nærmere informasjon om de ulike sidene ved prosjektet:

Den Mangfoldige Folkeskole

DMF- teoretisk grunnlag

Hjørring kommunes prosjekt

Rebild kommunes prosjekt

Inkludering i barnehagen- Lars Qvortrup