Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

INFO, OPPLEGG OG RUTINER OMKRING KURSENE

Kompetansetilbudene består av dagskurs, konferanser eller samlinger. Kursene for skoleåret 2012 – 2013 er i sin helhet lagt til Quality Hotel Panorama på Tiller i Trondheim. Tidsramme for kursene er kl. 08.45 -15.15. Fra 08.45 – 09.00 er det muligheter for en kaffesup og småprat med kolleger. Oppstart på selve kursdagen er presis kl. 09.00.

Minimumsantall for gjennomføring av kursene er 20 deltakere. Ved færre enn 20 påmeldte, blir kursdagen i utgangspunktet avlyst. Informasjon om evt. avlysing blir lagt ut på vår hjemmeside senest 2 uker før planlagte kursdag. Informasjonen blir også sendt ut til hver enkelt påmeldt deltaker.

Påmelding

All påmelding skal skje via vår hjemmeside gauldalsregionen.no. Påmeldingen er bindende. Blir man forhindret fra å møte, er det mulig å sende en kollega i sitt sted. Dersom deltakere ikke møter uten å ha meldt gyldig forfall, blir skolen/organisasjonen fakturert for hele kursavgiften.

Evt. forfall meldes på mail til sivert.berg@rennebu.kommune.no eller på SMS mob. 41 24 07 35.

Registrering og bekreftelse for påmelding sendes ut fortløpende etter at vi har mottatt utfylt påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er ca. fire uker før kursdato. Det er mulighet for å melde seg på kurs etter fristens utløp dersom det er ledige plasser. Informasjon om dette blir lagt ut på nettsidas forside.

Registrering og kontaktinformasjon

For at vi skal kunne nå alle raskt og effektivt med viktig informasjon, må kursdeltakerne være svært nøye med å angi tydelig og korrekt mailadresse og mobilnr. Det er også svært viktig at kursdeltakerne angir korrekt fakturaadresse ved påmelding. Erfaringer fra kurssesongen 2011 – 2012 viser at vi har et stort forbedringspotensiale her.

Registreringsliste blir sendt rundt i starten av hver kursdag. Alle opplysningene som står på registreringslista må da kontrolleres og evt. rettes opp. Alle kan få informasjon eller nå oss på:

  • Hjemmesida gauldalsregionen.no
  • Mail sivert.berg@rennebu.kommune.no
  • Telefon 72 42 81 25/Mobil 412 40 735. (Ring meg fortrinnsvis på mobil)

Regionkonsulenten jobber 50% stilling. Kontortid er i utgangspunkt på mandager, tirsdager og torsdager.  Dette kan imidlertid variere p.g.a. at kursdatoer kan være på andre ukedager