Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Engelsk på barnetrinnet, oppstart høsten 2020

DEKOM: Gauldalsregionen inviterer lærere som underviser i engelsk på barnetrinnet til utviklingsarbeid. Det er Melhus kommune i samarbeid med NTNU som tilrettelegger tilbudet.

Faglig fokus: Fagfornyelsen og temaundervisning; nye læreplaner i engelsk. Digitale undervisningsformer blir vektlagt.
Fagplan blir gjort tilgjengelig før 1.samling.

Arrangører:

NTNU v/Universitetslektor  Helen Margaret Murray Melhus kommune: Ressurslærer Monica Bentzen og rådgiver Ingrid Sjoner

Modell for gjennomføring: Fagdager, lærende nettverk og skolebasert utviklingsarbeid

2 fagdager pr semester i 4 semester, varighet 2 år. Deltakende lærere blir inndelt i grupper og har ett digitalt nettverksmøte mellom samlingene, ledet av ressurslærer. Skoleledere må tilrettelegge for skolebasert utviklingsarbeid.

Rekruttering: Vi vet at flere lærere på hver skole underviser i engelsk, men ikke alle definerer seg som engelsklærer. Det er en utfordring for skolens engelskundervisning. Også lærere som underviser i engelsk 1 time i uka på småskoletrinnet trenger faglig påfyll og støtte til å utvikle god temabasert læring. Gauldalsregionen ønsker å rekruttere bredt, også de som i utgangspunktet ikke definerer seg som engelsklærer. De er viktige bidragsytere i utvikling av skolens engelskundervisning.

 

Kontaktopplysninger:

Helen Margareth Murray epost: helen.m.murray@ntnu.no

Monica Bentzen: monica.bentzen@melhus.kommune.no

Ingrid Sjoner: ingrid.sjoner@melhus.kommune.no

Navn på deltaker*
Skole*
Stilling*
Kommune*
Email*
Telefon*
Annet