Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Engelsk på barnetrinnet – invitasjon og program 2020

DEKOM: Gauldalsregionen inviterer lærere som underviser i engelsk på barnetrinnet til utviklingsarbeid. Det er Melhus kommune i samarbeid med NTNU som tilrettelegger tilbudet.

Faglig fokus: Fagfornyelsen og temaundervisning; nye læreplaner i engelsk. Digitale undervisningsformer blir vektlagt.
Fagplan blir gjort tilgjengelig før 1.samling.

Arrangører:

NTNU v/Universitetslektor  Helen Margaret Murray Melhus kommune: Ressurslærer Monica Bentzen og rådgiver Ingrid Sjoner

Modell for gjennomføring: Fagdager, lærende nettverk og skolebasert utviklingsarbeid

2 fagdager pr semester i 4 semester, varighet 2 år. Deltakende lærere blir inndelt i grupper og har ett digitalt nettverksmøte mellom samlingene, ledet av ressurslærer. Skoleledere må tilrettelegge for skolebasert utviklingsarbeid.

Rekruttering: Vi vet at flere lærere på hver skole underviser i engelsk, men ikke alle definerer seg som engelsklærer. Det er en utfordring for skolens engelskundervisning. Også lærere som underviser i engelsk 1 time i uka på småskoletrinnet trenger faglig påfyll og støtte til å utvikle god temabasert læring. Gauldalsregionen ønsker å rekruttere bredt, også de som i utgangspunktet ikke definerer seg som engelsklærer. De er viktige bidragsytere i utvikling av skolens engelskundervisning.

Påmeldingsfrist 24.sept.

Møteplan for fagdager høst 2020: 1.oktober og 11. november.

Program 1. samling; fagdag 1 okt.

Det legges opp til nettmøte første fagdag av hensyn til smittevern. 1 ukes tid før møtet blir aktuelle videoer gjort tilgjengelige. Alle deltakere gjør seg kjent med innholdet før første samling. Skoleledere ser introduksjonsvideoen:

  • Introduksjonsvideo med modell for skolebasert utviklingsarbeid v/ Monica og Ingrid
  • Fagfornyelsen, læreplaner og tverrfaglige tema; forelesninger ca 1 time i korte sekvenser (ca 15 min på hver) v/ Helen

Kl 10.30              Velkommen

Fagfornyelsen, læreplaner og tverrfaglige tema fortsetter

Kl 11.30              Matpause

Kl 12.00              Faglig arbeid fortsatt, med fokus på praksiseksempler og oppdraget

Kl 12.50              Pause

Kl 13.00              Arbeid i lærende nettverk. Inndeling i grupper og mal for gjennomføring.

Kl 14.30              Tilbakemeldinger og videre arbeid fram til neste fagsamling 11.nov.

Kl 15.00              Slutt

 

Kontaktopplysninger:

Helen Margareth Murray epost: helen.m.murray@ntnu.no

Monica Bentzen: monica.bentzen@melhus.kommune.no

Ingrid Sjoner: ingrid.sjoner@melhus.kommune.no

Navn på deltaker*
Skole*
Stilling*
Kommune*
Email*
Telefon*
Annet