Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

 

 

Invitasjon til samling for nyutdannede barnehagelærere i Gauldalsregionen:

 

«Gleder og utfordringer som ny barnehagelærer»

 

Når: Onsdag 26. oktober kl. 10.00-14.00
Hvor: Kommunestyresalen, Støren rådhus
For hvem: Nyutdannede barnehagelærere og mentorer/veiledere
Påmeldingsfrist: fredag 14. oktober
Påmelding: Sendes til marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no 

 

Samlingen ledes av:

  • Ranveig Lorentzen, høgskolelektor og kontaktperson Ny som barnehagelærer i Trøndelag, DMMH
  • Marit Sofie Ishoel, regionkonsulent Gauldalsregionen

 

Program/innhold:

10.00- 10.10: Velkommen v/Marit Sofie Ishoel

10.10 -10.45: Veiledning av nyutdannede barnehagelærere v/Ranveig Lorentzen, DMMH

  •  Hva er veiledningsordningen?
  • Hvorfor veiledning av nyutdannede?
  • Hvordan veiledningen kan inngå de to første årene som ny i  barnehagen?

10.45 – 10.55: Pause

10.55 – 11.30: «Gleder og utfordringer som ny barnehagelærer». Erfaringsdeling i grupper

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 – 13.00: Forts. gruppearbeid/refleksjoner

13.00 – 13.15: Pause

13.15 – 13.45: Presentasjoner fra erfaringsdelingene

13.50 - 14.00: Oppsummering av dagen

Velkommen!