Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Invitasjon til møte/samling NY-tiltaket:

Ny som barnehagelærer i Trøndelag

 

Når: Torsdag 20. mai 2021 kl. 0900-1200
Hvor: Digital plattform – Teams
For hvem: Styrere, mentorer/pedledere som ønsker å bli mentorer
Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. mai
Påmelding: Fyll ut skjemaet lengst ned på siden

 

Samlingen ledes av:

Ranveig Lorentzen, høgskolelektor og kontaktperson Ny som barnehagelærer i Trøndelag, DMMH
Marit Sofie Ishoel, regionkonsulent Gauldalsregionen

 

Program/innhold:

09.00- 09.15:  Velkommen, presentasjonsrunde av deltakerne v/Marit Sofie

09.15-10.00:   Ny som barnehagelærer i Trøndelag – presentasjon av veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring v/ Ranveig

10.00-10.15:   Pause

10.15 – 10.45: Ny som barnehagelærer i Trøndelag, presentasjon av arbeid som gjøres i dag i regionene Trondheim/Malvik, Fosen, Trøndelag sør-vest (Orkdal/Øy) v/Ranveig

10.45 - 11.30: Gruppesamtaler: Hvordan legge til rette for en plan for veiledning av nyutdannede barnehagelærere i Gauldalsregionen fra høsten 2021?

11.30-11.50: Oppsummering i plenum med forslag til videre arbeid med. Planlegging v/Marit Sofie og Ranveig

11.50-12.00: Veien videre og evaluering av samlingen

Vel møtt til samling!


Vennlig hilsen Marit Sofie Ishoel
Regionkonsulent Gauldalsregionen 

 

Her er skjema for påmelding. Ta en dobbeltsjekk så du er sikker på at mailadresse er riktig!

Navn*
Stilling*
Barnehage
Kommune*
E-post*
Mobilnummer*
Annet/kommentar