Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros
Navn på deltaker*
Mailadresse*
Mobilnummer*
Skole*
Stilling*
Kommune*
Ev allergier (lunsj)
Annet/kommentar