Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Velkommen til samling for barnehagestyrere i Gauldalsregionen!

Når: Torsdag 14. november kl. 09.00 - 15.00. Kaffe serveres fra 08.30

Hvor: Kommunestyresalen Støren Rådhus, 4. etasje

Tema: Analyse og tolkning knyttet til Ståstedsanalyse og andre undersøkelser. Dette knyttes opp mot kompetanseutvikling.

Foredragsholdere: Elin Birgitte Ljunggren, førsteamanuensis ved DMMH  og Ranveig Lorentzen, høgskolelektor ved DMMH. 

Påmeldingsfrist: 7. november (påmeldingsskjema nederst på siden)

Program:

0900 - 0915: Velkommen og presentasjon

0915 - 0945: Kompetansestrategien, Regionale kompetansenettverk og barnehagebasert kompetanseutvikling v/Birgitte

0945 - 1030: Om kvalitet og kompetansebegrepet- analyse av kompetansebehov/Birgitte:

  • ulike kvalitetsbegrep- barnehage
  • den lærende barnehage
  • strategisk kompetanseheving- hva er det?
  • kompetansebegrepet
  • analyse av kompetansebehov

1030 - 1045: Pause

1045 - 1130: Gruppesamtaler (erfaringer med kompetanseutvikling – på individuelt, organisatorisk og ledelsenivå)

1130 - 1145: Presentasjon fra gruppesamtalene

1145 - 1230: Lunsj

1230 - 1315: Fra Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse til barnehagens pedagogiske arbeid, ut fra et didaktisk perspektiv v/ Ranveig

1315 - 1330: Pause

1330 - 1430: Gruppesamtaler (Udirs ståstedsanalysen – hvordan tolke resultatene?)

1430 – 1500: Oppsummering av dagen og veien videre

 

Samlingen dekkes av Gauldalsregionen og er gratis.

Velkommen!

 

Navn på deltaker*
E-postadresse*
Mobilnummer
Stilling
Barnehage
Kommune
Ev. allergier
Annet