Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Velkommen til skoleledersamling på Oppdal

Når: Torsdag 19. - fredag 20. mars 2020 
Sted: Skifer hotell, Oppdal

For 
hvem: Skoleledere, mellomledere og skoleeiere i Gauldalsregionen
Tema: Fagfornyelsen og digital praksis

Påmeldingsfrist: fredag 28. februar

 

Program:

Torsdag 19. mars

Kl. 09.30:       Registrering, kaffe/te og raffelkaku

Kl. 10.00:       Velkommen

Kl. 10.10:       Erfaringsdeling fra Melhus, Oppdal og Midtre Gauldal

Kl. 12.00 – 13.00:     Lunsj

Kl. 13.00 – 17.00:     Rikt - Fagfornyelsen og digital praksis- hvordan kan vi vite at vi  leder på riktig vei?

Kl. 19.00:        Middag

 

Fredag 20. mars:

Kl. 08.30: Rikt - Fagfornyelsen og digital praksis fortsetter 

Kl. 10.00: Kaffepause

Kl. 10.15: Rikt forts.

Kl. 13.00: Lunsj og takk for i dag!

 

Kostnader til denne samlingen dekkes av Gauldalsregionen.
Ved uteblivelse belastes skolen med kr. 1 000,- pr. deltaker som uteblir.

 

Påmelding via hjemmesiden: www.gauldalsregionen.no

NB! Kort påmeldingsfrist: Fredag 28. februar

Spørsmål: Ta kontakt med regionkonsulent Marit Sofie Ishoel, mobil 97 07 98 48
marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

 

Velkommen til skoleledersamling på Oppdal!
 

 

På vegne av arbeidsgruppe skole og styret i Gauldalsregionen,

Marit Sofie Ishoel

Regionkonsulent Gauldalsregionen

Navn på deltaker*
E-postadresse*
Mobilnummer*
Skole*
Stilling*
Kommune*
Ev. allergier
Annet - ønsker du overnatting?