Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Velkommen til digital skoleledersamling

Når: 10. og 11. mars 2021
Plattform:
Teams (link kommer på mail til påmeldte)

For 
hvem: Skoleledere, mellomledere og skoleeiere i Gauldalsregionen
Innhold:
Kompetanseløftet, Fagfornyelsen og Svømmeopplæring

Påmelding: Innen fredag 5. mars, påmeldingsskjema nederst på siden

Innhold:

Onsdag 10. mars

Kl. 09.30:                      Velkommen v/regionkonsulent Marit Sofie Ishoel

Kl. 09.40:                      Innledning v/Linda Svanholm: Kompetanseløftet og veien videre i DEKOM.

Kl. 10.00 – 14.00:         Digital konferanse - "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende                                                 praksis". Husk å melde dere på den digitale konferansen!
Link til påmelding: https://www.udir.no/kalender/?d=10-3-2021

Torsdag 11. mars:

Kl. 09.00:         Velkommen ved Marit Sofie Ishoel og Håvard Melhus

Kl. 09.10 – 10.00:          Fagfornyelsen v/Mari-Ana Jones og Erlend Dehlin (NTNU): 
                             «Medvirkning, samskaping og læringsfellesskap i Oppdalsskolen»

Presentasjon:  Elevmedvirkning_som_samskaping_Gauldal_11_03_21_.pdf

Kl. 10.00 – 10.10:          Pause

Kl. 10.10 – 11.30:          Refleksjonsprosesser kommunevis.

Refleksjonsspørsmål: 

• Hvordan kan modellen hjelpe dere til å forstå hva elevmedvirkning er og hva det ikke er?

• På alle skolene fins det tegn av alle 4 kvadrantene – del og drøft eksempler fra deres skole av de 4 perspektivene

• Hva er utfordrende med kvadrant B (for elever, lærere og ledere)?

• Hvilke implikasjoner er det for ledelse av profesjonsfellesskap?

Kl. 11.30 – 12.15:          Lunsj

Kl. 12.15 – 13.50:          Livredning og svømmeopplæring v/Egil Gjølme (NTNU)

Kl. 13.50 – 14.00:          Kort oppsummering

Velkommen til digital skoleledersamling!

 

Spørsmål: Ta kontakt med regionkonsulent
Marit Sofie Ishoel, mobil 97 07 98 48
eller marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

  

Navn på deltaker*
E-postadresse
Mobilnummer*
Skole*
Stilling*
Kommune*
Annet/kommentar