Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Invitasjon til samling for nyutdannede lærere i Gauldalsregionen:

 

«Gleder og utfordringer!»

 

Når: Onsdag 16. november kl. 09.30-14.00

Hvor: Kommunestyresalen, Støren rådhus

For hvem: Nyutdannede lærere og mentorer/veiledere

Påmeldingsfrist: onsdag 9. november (forlenges, fortsatt åpen)
Påmelding:
www.gauldalsregionen.no

 

Samlingen ledes av:

  • Nina Vasseljen, universitetslektor NTNU
  • Hilde Storrøsæter, universitetslektor NTNU

 

Program/innhold:

09.30 - 10.00: Velkommen og presentasjonsrunde

10.00 - 11.30: Todelt:

  • Nyutdannede: Hvordan har starten vært? Gleder og utfordringer? v/Hilde
  • Veiledere: Veiledning – hva, hvorfor og hvordan? v/Nina

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 – 13.45: Felles: Gode rammer, god start, gode samtaler og godt innhold v/Nina

13.45 - 14.00: Veien videre

 

Velkommen!

Marit Sofie Ishoel

Regionkonsulent Gauldalsregionen

marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

Telefon: 97 07 98 48

Navn *
Mailadresse*
Telefon*
Navn på skole*
Første eller andre års nyutdanna
Veileder/mentor? (Skriv ja eller nei)
Kommune*
Ev allergier