Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Invitasjon til fagdag 17.03.21:
«Vurdering i engelskfaget»


Målgruppe: Engelsklærere på 10. trinn

Faglig ansvarlig: Helle Kristin Gulestøl

 

Når: Onsdag 17. mars kl. 09.00 – 15.00

Hvor: Digital kursdag på Teams, påmeldte deltakere får tilsendt lenke til kurset

Påmeldingsfrist: 9. mars

    

Formålet med kursdagen:

Styrke vurderingsmuskelen og skape tolkningsfellesskap gjennom å vurdere et utvalg eksamenssvar fra 2019–eksamen.

Ny plan – ny eksamen! Vi ser på endringer og oppgavetyper.

 

Forberedelse til kursdagen:

Alle deltakere får tilsendt eksamensveiledning med vurderingsmatrise, forberedelsesmateriell og oppgaver fra 2019. Det forventes at disse dokumentene er lest før kursdagen. På kursdagen vil dere få tilsendt eksamenssvar som vi leser og diskuterer.

 

Kursholder: 

Helle Kristin Gulestøl jobber ved Hovseter skole i Oslo og er medlem av engelsknemnda i Udir.

 

Kursavgift: Ingen, dette kurset er gratis!

 

Påmelding i skjema under. 

Påmeldingsfrist tirsdag 9. mars.

 

 

Marit Sofie Ishoel

Regionkonsulent Gauldalsregionen

marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no

Telefon: 97 07 98 48

Navn *
E-post
Telefon*
Skole*
Stilling*
Kommune*
Annet/kommentar