Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Velkommen til ledersamling i Oppdal!

Når: Onsdag 29. januar til torsdag 30. januar 2020 
Sted: 
Skifer hotell Oppdal
For 
hvem: Pedagogiske ledere, styrere og barnehagerådgivere i Gauldalsregionen

Påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med Marit Sofie: marit.sofie.ishoel@rennebu.kommune.no


Pris kr. 1 000,- uavhengig om en deltar en eller to dager, om en ønsker overnatting eller ikke.

Tema for dag 1:

  • Livsmestring og helse: v/Line Melvold, daglig leder i Styd kommunikasjon
  • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på veiledning: v/Mari Westerhus og Laila Skjei Flormælen, fra DMMH
    De vil ha hovedfokus på "meg selv som leder" - knyttet til relasjonelt mot, og relatere prosessarbeidet til noe av det som kommer frem i innleggene til Melvold og Spurkeland. 

Tema for dag 2:

  • Relasjonsledelse og relasjonelt mot: v/Jan Spurkeland
  • Prosessarbeid/gruppearbeid: v/Mari Westerhus og Laila Skjei Flormælen

(Presentasjon av foredragsholderne og påmelding lengre ned på siden).

Program:

Onsdag 29. januar:

Kl. 09.30 - 10.00: Registrering og kaffe/rundstykker

Kl. 10.00: Åpning og velkommen v/regionkonsulent Marit Sofie Ishoel

Kl. 10.10 - 13.00: Livsmestring og helse v/Line Melvold

Kl. 13.00 - 14.00: Lunsj

Kl. 14.00 - 17.00: Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på veiledning v/Mari Westerhus og Laila Skjei Flormælen

Kl. 19.30: Middag

 

Torsdag 30. januar:

Kl. 08.30: Velkommen til dag 2!

Kl. 08.35 - 11.30: Relasjonledelse og relasjonelt mot v/Jan Spurkeland

Kl. 11.30 - 12.30: Lunsj

Kl. 12.30 - 14.50: Prosessarbeid/gruppearbeid v/Mari Westerlund og Laila Skjei Flormælen

Kl. 14.50 - 15.00: Oppsummering og takk for denne gang.

 

Line Melvold er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 20 år erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD.

Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.

Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. Den foreløpig siste i rekken er Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.
Jan Spurkeland er Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, med over 30 års erfaring med personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling. Han har også praktisk ledererfaring fra sin tid som rektor, skolesjef og personalsjef. Jan Spurkeland  har foredragserfaring fra universiteter, høyskoler og konferanser. Videre er han forfatter av bøker og artikler innen ledelse og organisasjonsutvikling.


”Den viktigste kompetansen du stiller med i organisasjoner er relasjonsmestring  - du må kunne samhandle med folk.” - Jan Spurkeland

Som god relasjonsleder må du også tørre møte vanskelige og utfordrende relasjoner, stille krav og gi konstruktive tilbakemeldinger. Relasjonene er den faktoren som sterkest påvirker resultatene i en organisasjon. Den øker prestasjonsevnen og styrker samholdet på arbeidsplassen. 

Mari Westerhus, høgskolelektor, seksjon for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole

 

 

 

 

Laila Skjei Flormælen, høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole