Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Til deltakere i Dekom - Tidlig innsats

Innhold på femte samling:

 • Erfaringsutveksling: Billedbok som inspirasjon og ramme for skriving
 • Funksjonell skriving – erfaringer fra FUS-prosjektet
 • Den matematiske samtalen
 • Tilpasset opplæring
 • Spill i matematikkundervisningen

Presentasjon fra 5. samling:

Norsk
Erfaringsdeling 
Matematikk

Film som ble brukt: 

https://vimeo.com/758739405/56def3a6bc

______________________________________________________________________

Mellomarbeid fra fjerde samling:

1. Velg en billedbok som egner seg å bruke som inspirasjon og ramme for skriving:  

 • Hvilken type tekst skal elevene skrive? Hvem skal lese tekstene?
 • Hvordan støtte elevene både på makro- og mikronivå?
 • Led elevene gjennom lese- og skriveprosessen.

2. Les denne ressursen: Den gretne marihøna: https://skrivesenteret.no/ressurs/den-gretne-marihona-som-modelltekst/

Det er fint om du tar med boka (eller bilde av boka som ble brukt) og elevtekster slik at de kan deles på samling 5.

 

Vennlig hilsen

Olaug, Ingunn og Iris

 

 

_____________________________________________

Presentasjoner fra fjerde samling 21. mars 2022:


Samling 4 Matematikksenteret

Samling 4 Skrivesenteret

 

Invitasjon til samling 4 

 

Innhold på fjerde samling:

 • Oppsummering av mellomarbeid (Matematikksenteret)
  • Den matematiske samtalen

 • Å bygge stillas rundt elevenes skriving
  • Hvordan støtte elevene når de skriver?

 • Litteratur som utgangspunkt for lesing og skriving

 

 

Mellomarbeid fra tredje samling:

Velg en oppgave fra Mattelist.no

 • Løs oppgaven (gjerne sammen med kollegaer). Bruk ulike representasjoner og ulike løsningsstrategier.
 • Planlegg aktiviteten for elevene (tenk gjennom hvilke representasjoner som skal være tilgjengelig for elevene og hvordan oppgaven skal presenteres).
 • Gjennomfør aktiviteten med elevene
 • Beskriv kort erfaringer fra gjennomføringen
 • Hvilke representasjoner brukte elvene?
 • Hvordan ble de ulike representasjonene koblet sammen?
 • Hvordan fungerte representasjonene?

 

https://www.mattelist.no/barnetrinn

 

Presentasjoner fra tredje samling:

Presentasjon samling 3

Fortellingskompetanse

Det skumle huset på haugen

Fortelling planleggingsskjema.

Planleggingsskjema2

Hus mal

 

Innhold 3. samling:

 • Oppsummering av mellomarbeid og ulike innganger til å utvikle fortellingskompetanse v/Skrivesenteret
 • Kreativitet i matematikkundervisningen
 • Representasjoner i begynneropplæring i matematikk
 • Tallinja som matematisk representasjon

 

Forarbeid til 3. samling:

Les artikkel: Representasjoner i matematikk (Svingen)

Mellomarbeid fra 2. samling:

Velg minst en av skriveaktivitetene som har blitt presentert: 

 • Forskerrapport i naturfag
 • Rammelek
 • Etterlysningsplakat
 • Beskrive en karakter
 • Skrive instruksjon til en barnevakt
 • Bruke lesestopp som inspirasjon til skriving

Hvordan legge til rette for at elevene skal oppleve skriveoppdragene som meningsfulle?  

Hvordan organisere skriveøkta/skriveøktene? 

  

Her finner dere ulike pedagogiske ressurser:  

https://skrivesenteret.no/ressurser/?trinn=Barnetrinn  

 

Med vennlig hilsen

Iris, Torild, Olaug og Ingunn

 

Plan for alle samlingene:

Plan for nettverks-samlingene

_______________________________________________

Andre samling ble gjennomført 1. september 2021

Innhold på andre samling:

 • Erfaringsdeling og faglig innspill v/Matematikksenteret
 • Meningsfylt skriveopplæring
 • Ulike tilnærminger til skriving
 • Meningsfylt leseopplæring og stasjonsarbeid
 • Mellomarbeid og evaluering


Forarbeid:
Les artikkelen Fem prinsipper for god skriveopplæring av Trude Kringstad og Trygve Kvithyld.
Noter underveis i det vedlagte skjemaet: Hva betyr disse prinsippene når vi omsetter dem til skriving i begynneropplæringa? Artikkelen kan du laste ned her.

Mellomarbeid (bygger på forrige samling):
Planlegg observasjon av egne elever. Diskuter hvordan dere vil presentere regneoppgavene og hvilke spørsmål dere eventuelt må stille undervegs for å få fatt i elevenes tenking. Elevstrategier og Observasjonsskjema vil være til hjelp under planlegging og gjennomføring.

Velg oppgaver fra skjemaet som dere ønsker å bruke under observasjonen og vurder om elevene skal ha tilgang til konkreter og/eller skrivesaker.

Tenk gjennom og noter hvordan dere tror de ulike elevene (velg 3 – 4 stykker) vil løse oppgavene:

 • På hvilken måte vil elevene modellere regnestykkene?
 • Hvilke tellestrategier vil de bruke?
 • Hvilke tallfakta tror du elevene vil bruke for å gjøre regnestykkene enklere for seg selv (avledet tallfakta)?

Ta med notater fra mellomarbeidet, både planleggingsnotater og notater fra selve gjennomføringa. Velg ett eller to eksempler som du skal dele. Erfaringsdelinga vil foregå skolevis, og som digital deling.

 

Første samling ble gjennomført 18. september 2020.

Innhold på første samling:

1. Forventninger til nettverksarbeidet, både fra deltakerne og Skrive- og Matematikksenteret 

2. Ny læreplan (LK20)

3. Utforskende undervisning – lek og læring i matematikk

4. Bygge på elevenes tenkning

5. Bokstavlæring og lekende tilnærming til skriftspråket 

 

Dokumenter første samling:

Observasjonsskjema mellomarbeid

Observere elevstrategier

Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning NTNU

 

Ta en dobbeltsjekk av mailadressen, fort gjrt å skrive feil!

 NB! Rennebu kommune har gjort tiltak  i forhold til IT-sikkerhet, så det blir ikke sendt ut bekreftelse på påmeldingen på mail. En oversikt over påmeldte blir sendt alle kommuner/skoler i god tid før samlingene.