Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Til deltakere i Dekom - Tidlig innsats

 

Andre samling i "Begynneropplæringen" for lærere på 1. trinn:
Samlingen 25. mars utgår. Neste samling blir høsten 2021. 

Mer info kommer!

 

Første samling ble gjennomført 18. september 2020, kl. 09.00 - 15.00. 

Innhold på første samling:

1. Forventninger til nettverksarbeidet, både fra deltakerne og Skrive- og Matematikksenteret 

2. Ny læreplan (LK20)

3. Utforskende undervisning – lek og læring i matematikk

4. Bygge på elevenes tenkning

5. Bokstavlæring og lekende tilnærming til skriftspråket 

 

Dokumenter for nedlasting:

Observasjonsskjema mellomarbeid

Observere elevstrategier

Etter første samling vil det bli et mellomarbeid og forarbeid til neste samling. Informasjon om dette, blir gitt i løpet av samling 1.

 

Plan for alle samlingene:

Plan for nettverks-samlingene

 

Forarbeid til første samling, les artikkelen:

Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning NTNU

 

Vi er inne i litt merkelige tider og det er vanskelig å planlegge framover i tid. 

 

Med vennlig hilsen

Ingunn, Iris, Kathrine og Olaug (NTNU)

Navn på deltaker*
E-postadresse
Mobilnummer
Skole*
Stilling*
Trinn
Kommune*
Ev allergier
Annet