Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Presentasjoner fra DEKOM-samling på Bjerkeløkkja i Oppdal 26. - 27. september 2018:

May B. Postholm: Ledelse av utviklingsarbeid og skolebasert utvikling

Presentasjon Midtre Gauldal kommune

Presentasjon Oppdal Kommune

Presentasjon Melhus kommune

Holtålen - kommer

Rennebu - kommer

_______________________________________________________________________

Presentasjoner fra ledersamling på Oppdal 31. januar - 1. februar 2018 

Marte Schrøder 31.01.18

Kjell Åge Gotvassli 31.01.18

Tonje A Ophus 01.02.18

Anne Nakken 01.02.18

_______________________________________________________________________ 

 

Presentasjoner fra konferansen Oppvekst (Faglig forum) 27. - 29. november 2017:

Vingelsgaard: Fremtiden skole Onga i Trysil

Bergem: En oppvekst under press

Drugli: Gode lærer elev relasjoner 

Mogstad: Kropps og prestasjonspress

Lystad: Psykisk helse på timeplanen

 

______________________________________________________

Presentasjon Arne Holte 21. mars: Barnehage og skole som helsefremmende tiltak

Presentasjon fra samling barnehage 1. og 2. februar 2017: Kjell Åge Gotvassli 2. februar

Presentasjon fra samling 1. og 2. februar: Marit Bøe og Karin Hognestad 2. februar

Presentasjon fra samling barnehage 1. og 2. februar 2017: Fylkesmannen ved Anne Kirsti Welde 1. februar

Presentasjon fra samling skole 18. mars - Skolebasert vurdering og statistikkportalen:

Presentasjon fra FMST - om skolebasert vurdering og statistikkportalen

 

Presentasjoner fra samling barnehage 9. og 10. februar 2016:

Brekkåsen Idrettsbarnehage

Oppdal kommune - del 1

Oppdal kommune - del 2

Nina Aa. Vasseljen

Sissel Mørreaunet